Fotograf Bebelusi Bucuresti

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Informații generale

Pentru societatea SC BLACK BALANCE SRL este foarte importantă protecția datelor dumneavoastră personale. Societatea noastră urmărește respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin prezenta, SC BLACK BALANCE SRL în calitate de operator de date, vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării paginii de internet fotografcopii.ro.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Dacă sunteți vizitator al website-ului fotografcopii.ro, SC BLACK BALANCE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

SCOPUL COLECTARII DATELOR

Soluționarea solicităriilor primite prin intermediul website-ului fotografcopii.ro;
Desfășurarea relației contractuale dintre compania SC BLACK BALANCE SRL și clienți;
Pentru activități de marketing, respectiv transmiterea de newsletter și/sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract dintre dumneavoastră și SC BLACK BALANCE SRL, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC BLACK BALANCE SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului fotografcopii.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Adresa dumneavoastră email poate fi folosită pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC BLACK BALANCE SRL prin intermediul website-ului fotografcopii.ro.

– Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul folosirii formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

– Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară iar refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC BLACK BALANCE SRL, implicit imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul website-ului fotografcopii.ro.

INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

SC BLACK BALANCE SRL colectează informații personale de la Dvs. doar în scopul întocmirii facturilor sau anumitor documente. Unele dintre aceste informații personale sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a produselor și serviciilor noastre, cum ar fi o modalitate de a va identifica sau informații privind achiziționarea serviciilor SC BLACK BALANCE SRL.

Colectam informațiile personale pe care ni le furnizați atunci când comandați serviciile SC BLACK BALANCE SRL sau ne scrieți mesaje prin intermediul website-ului sau e-mailuri:

– informații de identificare cum ar fi numele, adresa, numere de telefon, adrese de e-mail, atunci când completați formularul de la pagina de contact;

– informații utilizate pentru a identifica cererea Dvs. în baza de date, date de facturare, precum și, în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri, numere de urmărire colet și actualizări de urmărire;

– informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urmă unor tranzacții;

INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM ÎN MOD AUTOMAT

Atunci când vizitați website-ul fotografcopii.ro colectăm autmat statistici privind afisarile de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare.

Pentru a a sigura buna functionare a website-ului fotografcopii.ro si pentru a obtine date necesare pentru a intelege

Folosim Google Analytics pentru a analiza modul în care vizitatorii folosesc site-ul și pentru a obține statistici cu scopul îmbunătățirii performanțelor pe viitor. Din motive strict analitice, este posibilă colectarea datelelor Dvs în mod automat, cum ar fi durata și ora vizitei, locul, paginile vizitate, sistemul de operare folosit și adresa IP. Responsabilitatea colectării datelor revenind direct Google Inc, puteți să consultați politica de confidențialitate https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Google Analytics este certificat „Privacy Shield”.

Pentru activități de email marketing, respectiv transmiterea de newsletter și/sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice folosim Mail Chimp Sendinblue este înregistrat la Registrul Comerțului, Paris, nr. 498 019 298 cu sediul la 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France, https://www.sendinblue.com/gdpr/, https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

În scopul promovării pe Facebook ADS într-un mod cât eficient folosim Facebook Pixel, operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/business/gdpr.

TIMPUL DE STOCARE

Ca principiu, SC BLACK BALANCE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreagă durata contractuală și nu va cere companiei de găzduire în mod express ștergerea lor de pe server. În cazul în care doriți retragerea consimtamantului pentru stocarea și prelucrarea datelor dumneavoastră, datele vor fi șterse/distruse.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC BLACK BALANCE SRL.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC BLACK BALANCE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități, către autoritățile publice centrale/locale, către birouri notariale în scopul intocmirii unor documente.

Vom divulga informațiile numai atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege: autorităților, instanțelor de judecată, organelor de cercetare penală, fiscală pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul Dvs. explicit.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare și de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC BLACK BALANCE SRL;

– dreptul de a obține detalii privind activitățile de prelucrare precum și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC BLACK BALANCE SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

– dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care o persoană contesta exactitatea datelor pe perioada verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu character personal, solicitând în schimb restricționarea.

ȘTERGEREA DATELOR

Aveți dreptul de a cere ștergerea datelor în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la contact@fotografcopii.ro.

Rate this page